مقامات سعودی می گويند مهاجمان ناشناس يک مرد ايرلندی را در خانه اش در رياض کشته اند. انگيزه اين حمله که امروز صورت گرفت معلوم نيست و هويت مقتول نيز اعلام نشده است.

ستيزه جويان وابسته به القاعده در مبارزه ای برای برهم زدن ثبات عربستان، اتباع غربی را هدف گرفته اند.

R