روز يکشنبه در اثر بروز اشکالات فنّی کامپيوتری در پروازهای ۲ شرکت عمده هواپيمايی تأخيرهای طولانی مدتی بوجود آمد. ۲ شرکت هواپيمايی American Airlinesآمريکن ارلاينز و US Airways يو اِس اِروِيز بعلّت اشکالات کامپيوتری که علّت اصلی آن خطای انسانی بود آسيب ديدند.

در نتيجه مشکلات کامپيوتری صدها پرواز و هزاران مسافر هوايی دچار تأخير شدند و در نتيجه مسايل بزرگتری در برنامه ريزی ساعات ورود و خروج و حمل اثاث مسافران و بسياری از مسايل ديگر بوجود آمد.

m