دکتر مهرداد درويش پور، استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، پژوهشگر، جامعه شناس و فعال سياسی به اتفاق نماينده وکلای بدون مرز با نماينده وزارت امور خارجه سوئد ديداری در رابطه با وضعيت زندانيان سياسی در ايران داشته اند. دکتر درويش پور در گفتگو با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، ابراهيم بی پروا، نکات عمده مورد تقاضا و پاسخ مقام وزارت خارجه سوئد را مورد بررسی قرار می دهد، که توجه شما را به آن جلب می کنيم.