در برنامه امشب زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسی در پاسخ به سئوالات بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا، انتصابات جديد در قوه قضائيه ايران و نامه ۲۵۰ تن از سرشناسان سياسی فرهنگی و حقوقی ايران در اعتراض به موج جديد تعطيلی مطبوعات در ايران را مورد بررسی قرار می دهد.