در ترکيه حزب مخالف اصلی از پارلمان خواسته است برای تحقيق درباره حادثه خارج شدن يک ترن تندرو از خط در هفته پيش، که ده ها کشته و مجروح برجا گذاشت، جلسه ويژه ای تشکيل دهد.

معاون حزب جمهوريت روز سه شنبه گفت او از رهبران پارلمان درخواست خواهد کرد در ماه اوت برای استيضاح وزير حمل و نقل تشکيل جلسه دهند.

خارج شدن ترن از خط در ناحيه ای در شمال شرقی ترکيه کمتر از دو ماه پس از آن روی داد که مقامات، سرويس سريع راه آهن بين آنکارا و استانبول را با سرو صدای زياد افتتاح کردند.

علت حادثه هنوز روشن نشده است. منتقدين گفته اند که احتمالا ريل های قديمی نتوانست سرعت زياد ترن را تحمل کند.

R