تلويزيون ماهواره ای عرب زبان «الجزيره» می گويد نشان مخصوص «الجزيره» در محل کنوانسيون ملی حزب دموکرات، در شهر بوستون، بدون هيچگونه توضيحی از جای خود برداشته شده است.

مقامات شبکه تلوزيونی الجزيره می گويند کوتاه مدتی پس از آنکه تابلوی مخصوص شبکه، روز يکشنبه، بر جای خود نصب شد، بدون هيچ اطلاع قبلی از محل خود پائين کشيده شد.

الجزيره می گويد در اين خصوص هيچ پاسخ قانع کننده ای دريافت نکرده است. در اوائل سال ميلادی جاری دولت بوش شبکه تلويزيونی خبری الجزيره را متهم به پخش اخبار و گزارشهای نا صحيح و يکطرفه از رويدادهای خاور ميانه ساخت.

m