در مسکو، بين مقامات عراق و روسيه در مورد آينده عراق و روابط بين دو کشور گفتگوهايی انجام می شود.

هوشيار محمود زباری وزير امور خارجه عراق، روزهای شنبه و يکشنبه از مسکو بازديد خواهد کرد.

قرارست او با سرگئی لاف روف وزير امورخارجه روسيه، درباره روابط دوجانبه، تحولات سياسی عراق و عادی شدن وضعيت در عراق گفتگو کند.

s