در برنامه امشب زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسی در پاسخ به سئوالات بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا، گزارش کميته تحقيق فاجعه يازده سپتامبر و همچنين جبهه گيری اصلاح طلبان در کنگره جبهه مشارکت را مورد بررسی قرار می دهد.