سيل در جنوب آسيا بيش از ۷۰ نفر را به هلاکت رسانده و بيش از ۲ ميليون نفر را وادار به گريز از خانه و کاشانه خود کرده است.

مقامهای هندی در شمال شرقی استان آسام ميگويند که باران های سيل آسا رودخانه ها را لبريز کرده و موجب براه افتادن سيل هايی شده که روستاها را زير آب برده، جاده ها را از ميان برداشته، و ساکنان را وادار کرده به سوی ارتفاعات بگريزند.

در بخش ديگری از استان آسام هليکوپترها برای نجات ۳۵۰ کودک که در داخل يک مدرسه گرفتار آمده بودند و نيز برای ارسال موادّ غدايی برای افراد گرفتارآمده مورد استفاده قرار گرفت.

سيل های موسمی نواحی بزرگی از کشور همسايه، بنگلادش، را پوشانيده و تلاش های امداد را مختل کرده است.

m