در پاکستان مردان مسلح ناشناس يک بازرس پليس را در نزديکی اسلام آباد کشتند.

مقامات می گويند تيراندازی در شهر راولپندی ، زمانی که بازرس عازم محل کار خود بود روی داد.

خبرگزاری فرانسه گزارش می دهد مقتول سال پيش اعضای چندين دسته تروريست محلی را دستگير کرد و در هفته های اخير افراد ناشناسی او را تهديد کرده بودند. پليس می گويد در باره اين حادثه تحقيق می کند.

a