در برنامه امشب زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسی در پاسخ به سئوالات بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا، سپری شدن پنجمين سالگرد ۱۸ تير و سخنان آقای علی شمخانی وزير دفاع ايران در رابطه با مسائل اتمی ايران و همچنين تغيير در کادر رهبری حزب موتلفه اسلامی ايران را مورد بررسی قرار می دهد