در برنامه امشب زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسی در پاسخ به سئوالات بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا، اوضاع ايران و زندانيان سياسی ايران را در آستانه سالگرد ۱۸ تير ماه و همچنين تصويب قانون فوق العاده حکومت نظامی از سوی دولت انتقالی عراق برای مقابله با عمليات خشونت آميز تروريست ها در عراق را مورد بررسی قرار می دهد