در برنامه امشب زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسی در پاسخ به سئوالات بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا، مصاحبه وزير خارجه عراق در رابطه با نقش همسايگان عراق و همچنين سفر رئيس جمهوری سوريه به تهران و سپس افزايش اختناق در ايران با نزديک شدن ۱۸ تيرماه روز حمله به کوی دانشگاه را مورد بررسی قرار می دهد