ائتلاف تحت رهبری آمريکا در عراق می گويد حدود ٣٠٠ نفر از بازداشت شدگان در زندان ابو قريب را آزاد می کند.

به گفته يک سخنگوی ائتلاف ، آزادی آنها امروز و فردا انجام خواهد گرفت. نيروهای ائتلاف در هفته های اخير نزديک به دو هزار زندانی را از ابو قريب آزاد کرده اند. با وجود اين، هنوز بيش از 5 هزار نفر در زندان های عراق در بازداشت نيروهای ائتلاف قرار دارند.

R