در برنامه امشب زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسی در پاسخ به سئوالات بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا، سفر آقای البرادعی رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی به مسکو و اظهارات وی در رابطه با برنامه های اتمی ايران و همچنين افزايش اقدامات امنيتی رژيم در آستانه ۱۸ تيرماه را مورد بررسی قرار می دهد