با توجه به انتقال قدرت در عراق زودتر از موعد اعلام شده و واکنش حکومت اسلامی ايران به اين انتقال امير طاهری، روزنامه نگار برجسته مقيم اروپا، در گفتگويی اختصاصی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، دلايل اين انتقال زودهنگام، واکنش ايران و تلاش های آن کشور در اينده برای نفوذ بر سيآست های دولت عراق را مورد تحليل قرار می دهد.