در برنامه امشب زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسی در پاسخ به سئوالات بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا، بمناسبت فرا رسيدن سااگرد هفته قوه قضائيه در ايران، سابقه امر و عملکرد قوه قضائيه از جمله عملکرد يکی از قضات آن بنام قاضی اسلامی را مورد بررسی قرار می دهد و همچنين دست آورد جمهوری اسلمی از جنجال بازداشت هشت ملوان بريتانيائی را تحليل می کند