پس از اينکه دولت کره جنوبی از پذيرش تقاضای ستيزه جويان در عراق برای لغو طرحهايش برای اعزام ۳۰۰۰ نيروی ديگر به عراق خودداری ورزيد، ستيزه جويان کيم سان-ايل گروگان کره جنوبی را گردن زدند.

وزارت خارجه کره جنوبی روز سه شنبه مرگ مترجم ۳۳ ساله را تأئيد کرد و گفت که جسدش کشف شده است.

شبکه تلويزيونی ماهواره ای عربی زبان الجزيره نوار ويدئويی را پخش کردند که در آن ستيزه جويان اعلام کردند که آماده هستند که تهديدشان را به مرحله اجرا در آورند. آنها گفتند که بودن کره جنوبی در عراق بخاطر آمريکای ملعون بود.

ستيزه جويان با ابوموصاب الزرقوی، رهبر تروريستها تهديد کرده بودند، اگر کره جنوبی اعزام نيروهايش را لغو نکند، کيم را خواهند کشت. کره جنوبی گفت که قصد دارد بر اساس برنامه تعيين شده عمل کند و ۳۰۰۰ نيروی ديگری در ماه اوت به عراق اعزام دارد تا به ۶۰۰ نيروی کره جنوبی که اکنون در عراق است بپيوندند.

s