در تظاهراتی در مقابل پارلمان سوئد در استکهلم در حمايت از پناهجويان ايرانی برپا شد. عده ای از نمايندگان پارلمان سوئد در آن شرکت کردند. ابراهيم بی پروا گفتگويی دارد با دکتر حسين لاجوردی رئيس انجمن پژوهشگران ايران، که توجه شما را به آن جلب می کنيم.