در برنامه امشب زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسی در پاسخ به سئوالات بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا، ارزيابی کارنامه حقوق بشر رژيم ايران توسط مقامات حقوق بشر اتحاديه اروپا و اظهارات آقای خاتمی در رابطه با فعاليتهای اتمی ايران را مورد بررسی قرار می دهد.