دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، به سوالات خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخ می دهد:

1 - اهميت سفر رئيس جمهوری افغانستان به واشنگتن

2 – اظهارات رئيس دفتر آيت الله خامنه ای در مورد ارتباط رهبر جمهوری اسلامی با عالم بالا و نزول وهی به ايشان

3 - اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمريکا و آقای خاتمی در رابطه با فعاليت های هسته ای ايران