در برنامه امشب زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسی در پاسخ به سئوالات بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا، توافقها و مسائل مورد بررسی در کنفرانس سران هشت کشور صنعتی جهان بويژه در رابطه با ايران و خاور ميانه را مورد بررسی قرار می دهد.