دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، به سوالات خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخ می دهد:

1 - اوضاع عراق و قطعنامه آمريکا و بريتانيا برای مطرح شدن در شورای امنيت

2 – گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر در مورد ايران

3 - ترکيب هيئت رئيسه جديد مجلس شورای اسلامی ايران