در برنامه امشب زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسی در پاسخ به سئوالات بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا، استعفا رئيس سازمان مرکزی اطلاعات آمريکا و افزايش تنش ميان ايران و بريتانيا و همچنين موقعيت مقتدا صدر در عراق را مورد بررسی قرار ميدهد.