موسيقی ساخت راوی شانکار استاد سه تار هند به عنوان موزيک مسابقه های المپيک امسال برگزيده شد. خلق اين اثر عرفانی که « اوريون يا منظومه » نام دارد ، الهام گرفته ازيک موسيقی کلاسيک هندی است.

هنرمندانی از آمريکا ، برزيل، يونان، کانادا و استراليا اعضای گروه ۴۰ نفره ارکستر را تشکيل می دهند اما ساز اصلی اين موسيقی سه تار است که توسط يکی از شاگردان و پيروان آقای شانکار نواخته خواهد شد.

سازماندهی ارکستر را فيليپ گلاس Glass ، آهنگساز مشهور آمريکايی به عهده خواهد گرفت.