کمتر کسی است که با عالم رقص مدرن در جهان اطلاع داشته باشد و نام مارثا گرام Martha Graham را نشنيده باشد. به گزارش اين ساعت زندگی و پيشرفت در اين مورد توجه فرمائيد.