در برنامه امشب زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسی در پاسخ به سئوالات بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا، دخالت های ايران در جامعه شيعيان کويت و اظهارات آقای شاهرودی رئيس قوه قضائيه ايران در رابطه اصلاحات را مورد بررسی قرار می دهد.