در برنامه امشب زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسی در پاسخ به سئوالات بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا، موضوع اشغال فرودگاه جديدالتأسيس خمينی توسط نيروهای سپاه و اخطار دولت کويت به کاردار سفارت ايران در کويت و همچنين برخورد نيروهای مقتدا صدر با نظاميان بريتانيائی را مورد بررسی قرار می دهد.