قيمت نفت خام در بازار نيويورک روز جمعه به بشکه ای ۴۰ دلار افزايش يافت و به بالا ترين سطح در مدت ۱۳ سال رسيد.

در ميان نگرانی های ناشی از پائين بودن ميزان موجودی نفت در آمريکا و افزايش خشونت در خاورميانه، بهای نفت در سال جاری بيش از ۲۰ درصد بالا رفته است.

وزير خزانه داری آمريکا بالا رفتن قيمت انرژی را خبری ناخوشايند ناميده است.

s