دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، به سوالات خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخ می دهد:

1 - ابقای حکم اعدام آقاجری

2 – تصويب بخشنامه رئيس قوه قضائيه در مجلس شورای اسلامی

3 - وضعيت سيامک پورزند