در شمال غربی عربستان سعودی مردان مسلح در تيراندازی در داخل يک سازمان بازرگانی چندين نفر از جمله دست کم دو آمريکائی را کشتند. سفارت آمريکا در رياض مرگ دو آمريکائی را تائيد کرد، ديپلمات های غربی می گويند اتباع بريتانيا و استراليا نيز کشته شدند.

تيراندازی بامداد شنبه در شهر يَنبُع در کرانه دريای سرخ، در محلی که در گزارش های خبری از آن به عنوان يک شرکت مهندسی يا يک شرکت پتروشيمی نام برده می شود، روی داد.

وزارت کشور عربستان سعودی می گويد نيروهای امنيتی سه تن از مهاجمان را کشتند و يک نفر را دستگير کردند. عربستان سعودی در سال گذشته با موج افراط گرائی اسلامی در نبرد بوده است.