در طول چند شب گذشته گفتگويی با سلمان رشدی نويسنده کتاب آيات شيطانی از برنامه «خبرها و نظرها» از تلويزيون صدای آمريکا پخش شد. نوه آيت الله خمينی، سيد حسين خمينی، پس از پخش آخرين قسمت اين گفتگوها نظرات خود را درباره فتوای قتل رشدی در 15 سال گذشته و مسئله «ولايت فقيه» با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در ميان گذاشت. به مشروح اين گزارش توجه فرمائيد.