در برنامه امشب زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسی در پاسخ به سئوالات بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا، نامه سرگشاده انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به آيت الله خامنه ای و گفتگو های وزير خارجه ايران با مقامات دولت بريتانيا و همچنين فتوای آيت الله سيستانی در عراق را مورد بررسی قرارميدهد.