بزرگترين حزب سياسی قبرسی های يونانی تبار از مردم خواسته است به همه پرسی های روز شنبه در مورد طرح سازمان ملل متحد برای حل مساله تقسيم قبرس رای منفی بدهند.

ديميتريس کريستوفياس، رهبر حزب کمونيست آکِل موضع حزب را روز پنجشنبه در نيکوزيا اعلام کرد، اين اقدام پس از آن صورت گرفت که روسيه روز چهارشنبه يک قطعنامه شورای امنيت را که طرح کوفی عنان دبير کل سازمان ملل متحد را تائيد می کرد، وتو کرد.

s