در برنامه امشب زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسی در پاسخ به سئوالات بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا، الويت های مقامات اروپائی در ملاقات با وزير خارجه ايران – اوضاع عراق و همچنين پرده برداری از لوح يادبود قربانيان ميکموس در برلن را مورد بررسی قرار می دهد.