در مصر مقامات امنيتی مسافر کويتی يک هواپيمای قطری را پس از آن که در صدد ربودن آن بر آمد دستگير کردند. مسئولان شرکت هواپيمائی قطر می گويند روز شنبه هنگامی که هواپيما از کازابلانکا در مراکش به سوی دوحه ، پايتخت قطر ، در حرکت بود ، مردی وارد کابين خلبان شد. به گفته آنها مرد فاقد اسلحه بود، خلبان درخواست های او را رد کرد و هواپيما را در قاهره فرود آورد.