تونی بلر نخست وزير بريتانيا می گويد ائتلاف تحت رهبری آمريکا در عراق بايد برای تکميل کار خود در به وجود آوردن يک دمکراسی کارآمد در آن کشور، آنچه را لازم است انجام دهد.

رهبر بريتانيا ، که پس از گفت و گو با پرزيدنت بوش در کاخ سفيد در روز جمعه، در بی بی سی سخن می گفت اظهار داشت: نيروهای ائتلاف ، متعصبين، تند روها و تروريست هائی را که خواهان متوقف شدن پيشرفت در عراق هستند، شکست خواهند داد.

دو رهبر گفتند حاکميت در عراق روز ۳۰ ژوئن، بر اساس برنامه ای که سازمان ملل متحد در دست تهيه دارد، به يِک دولت موقت واگذار خواهد شد.