روسيه تعداد بيشتری از غير نظاميان خود را از عراق خارج کرده است و هشدار می دهد که نمی تواند ايمنی کسانی را که می مانند تضمين کند. هواپيمای اعزامی وزارت حوادث غير مترقبه و فوريت های روسيه روز جمعه همراه با ۱۱۷ شهروند روسی و اوکرائينی بغداد را ترک کرد. اين وزارتخانه قصد دارد هواپيماهای ديگری اعزام کند، اما بسياری از کارگران، از جمله ۸ گروگان سابق تصميم گرفته اند در عراق بمانند. روسيه روز پنجشنبه بيش از ۳۶۰ نفر را با سه پرواز خارج کرد.

يک سخنگوی وزارت امور خارجه می گويد مسکو در نظر دارد کارکنان فعلی خود را در سفارت روسيه در بغداد نگاهدارد. او می گويد شرکت های خصوصی خودشان بايد در مورد نگاهداشتن کارمندانشان در عراق تصميم بگيرند، زيرا روسيه و ائتلاف به رهبری آمريکا نمی توانند سلامت آنها را تضمين کنند. روز دوشبنه ۸ غير نظامی روسی و اوکرائينی ربوده شدند، ربايندگان آنها را روز بعد بی آنکه آسيبی ديده باشند آزاد کردند.

K