رهبران فلسطينی موافقت پرزيدنت بوش با طرح اسرائيل برای خروج يک جانبه از تمام باريکه غزه اما فقط بخش هائی از کرانه غربی را رد می کنند. احمد قريع نخست وزير فلسطينی می گويد فلسطينيان نمی توانند اين نظر را که اسرائيل برخی از محله های يهودی نشين در کرانه غربی را نگاهدارد قبول کنند.

ياسر عرفات رئيس تشکيلات خود گردان فلسطينی می گويد فلسطينيان از سرزمين خود دفاع خواهند کرد و هرگز از کوشش برای تاسيس يک کشور مستقل با بيت المقدس به عنوان پايتخت آن دست بر نخواهند داشت.

آقای بوش روز چهارشنبه در اعلام حمايت از طرح آريل شارون نخست وزير اسرائيل گفت برچيدن تمام محله های يهودی نشين در کرانه غربی واقع گرايانه نخواهد بود. کالين پاول وزير امور خارجه آمريکا، که بامداد پنجشنبه با آريل شارون ملاقات کرد، در تماسی تلفنی با احمد قريع از او خواسته است توجه خود را بر خروج کامل اسرائيل از غزه متمرکز سازد.

s