دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، به سوالات خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخ می دهد:

1 - کنفرانس مطبوعاتی سه شنبه شب پرزيدنت بوش پيرامون تروريسم بين المللی

2 – رويدادهای اخير عراق

3 - واکنش جهانی نسبت به کنفرانس مطبوعاتی پرزيدنت بوش

4 - احتمال وجود زمينه بهبود روابط ايران و آمريکا