مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان می گويند بروز جديد ترين دوردرگيريهای خشونت آميز ميان گروهای رقيب در شمال آن کشور موجب نگرانی است.

مانوئل دو سيلوا سخنگوی سازمان ملل متحد امروز در مصاحبه ای با خبرنگاران گفت نبرد رهبران گروههای مسلح و قانون شکن در آن منطقه بايد متوقف شود . آين سخنگو گفت شامگاه ديروز در نزديکی مزارشريف که مهمترين شهر شمال افغانستان است، طرفداران ژنرال عبدالرشيد دوستم با جنگ جويان عطا محمد به نبرد پرداختند.

نيروهای ژنرال دوستم مدعی شدند که در اين نبرد حداقل يک شبه نظامی کشته شد. در اين ميان ديروز در ولايت فارياب در شمال افعانستان در جريان تظاهراتی که طرفداران و مخالفان عبدالرشيد دوستم در آن شرکت داشتند بين طرفين درگيريهائی رخ داد که به مجروح شدن 4 نفر منجرشد.

عبدالرشيد دوستم در هفته گذشته پيش از آنکه سپاهيان دولت مرکزی افغانستان به ولايت فارياب اعزام شوند به مدت کوتاهی براين منطقه مسلط شد.

K