پرزيدنت بوش می گويد نيروهای تحت رهبری آمريکا بر شورشيانی که عراق را به هرج و مرج کشيده اند غلبه خواهند کرد.

آقای بوش روز شنبه در سخنرانی راديوئی هفتگی خود گفت حمله نيروهای ائتلاف به چند شهر تا شکست شورشيان ادامه خواهد يافت. او گفت جناح کوچکی در عراق سعی دارد قدرت را قبضه کند ، و از مقتدا الصدر ، که شبه نظاميان وی تا حدودی کنترل برخی از شهر ها در مرکز و جنوب عراق را به دست گرفته اند، نام برد.

رئيس جمهوری همچنين از طرح های خود برای انتقال حاکميت به يک دولت موقت عراقی در ۳۰ ژوئن دفاع کرد و گفت به تعويق انداختن اين زمان، به معنای يک پيروزی برای شورشيان خواهد بود و مردم عراق را از ايفای نقشی واقعی در آينده خود محروم خواهد کرد.