در برنامه امشب زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسی در پاسخ به سئوالات بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا، اوضاع عراق در رابطه با آشوب های خونين اخير و اظهارا نظر آيت اله سيستانی و همچنين وضع قوه قضائيه ايران و نامه سرگشاده دکتر نعمت احمدی وکيل سرشناس دادگستری ايران به آقای شاهرودی رئيس قوه قضائيه ايران را مورد بررسی قرار می دهد.