در برنامه امشب زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسی در پاسخ به سئوالات بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا، گفتگوهای وزير خارجه دولت موقت عراق با نخست وزير بريتانيا و سفر پيش روی تونی بلر به واشنگتن و همچنين نامه مجمع روحانيون مبارز به رئيس مجلس خبرگان ايران را مورد بررسی قرار می دهد.