کاخ سفيد می گويد اراده آمريکا در عراق، علی رغم شدت گرفتن خشونت که به مرگ ۱۲ تفنگدار دريائی و ده ها عراقی در روز سه شنبه منجر شد، خلل ناپذير است.
يک سخنگوی کاخ سفيد سه شنبه شب گفت ائتلاف به رهبری آمريکا در عراق پيروز خواهد شد و افزود: به پرزيدنت بوش گفته شده است سربازان در عراق به خوبی عمل می کنند و رئيس جمهوری به آنها می بالد.

پيشتر، دولت بوش گفت علی رغم آنچه آنرا گردن کلفتی و اوباش گری مقتدا صدر روحانی افراطی شيعه و پيروان او ناميد، به انتقال قدرت به يک دولت موقت عراق در روز ۳۰ ژوئن پای بند است.

کالين پاول وزير امور خارجه آمريکا گفت مقتدا صدر و شبه نظاميان او منعکس کننده نظريات تمام شيعيان در جنوب عراق نيستند. او صدر و طرفدارانش را يک مشکل فوری که بايد با آن برخورد کرد ناميد.

s