دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسی در پاسخ به سوآلات بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا، سفر آقای البرادعی رئيس سازمان بين المللی انرژی اتمی به تهران و گفته های ضد و نقيض مقامات رژيم ايران و همچنين ارتباط های مقتدا صدر مسئول آشوب های خونين اخير عراق با سپاه پاسداران ايران و قتل عبدالمجيد خوئی را مورد بررسی قرار می دهد.