دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسی در پاسخ به سوآلات بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا، نا آرامی ها در عراق به تحريک مقتدا صدر و همچنين لغو نتايج انتخابات مجلس هفتم در لاهيجان و بهبهان و تعدادی از شهر هائی که نمايندگان مورد نظر رژيم را انتخاب نکرده اند، از سوی شورای نگهبان.