به گفته شاهدان و پليس، انفجار ديگری تاشکند، پايتخت ازبکستان را تکان داده است. نخستين گزارش ها حاکی است که تلفاتی ببار آمده است. انفجار روز چهارشنبه در شمال شهر ، در نزديکی محلی که در آن روز سه شنبه در نبردی ۲۰ تروريست مظنون و سه افسر پليس کشته شدند، روی داد.

در جريان خشونت های هفته پيش، که به تروريسم ارتباط داده می شود، بيش از ۴۰ تن در تاشکند و ديگر نقاط ازبکستان کشته شده اند. جزئيات جديدترين حمله هنوز روش نشده است. گزارش خبرگزای آسوشيتد پرس حاکی است سربازان با ۴ کاميون وارد صحنه انفجار شدند و به مسدود کردن محله پرداختند.

s