رئيس جمهوری پاکستان می گويد برای ادامه کوشش های صلح با هند، دو طرف بايد هرچه زودتر در جهت برطرف ساختن اختلاف های ناشی از مسئله کشمير پيشرفت کنند. ژنرال پرويز مشرف اين موضوع را چهارشنبه در يک مصاحبه تلويزيونی عنوان کرد.

ماه پيش، دو همسايه مجهز به نيروی اتمی، با يک نقشه راه اساسی برای ادامه مذاکرات صلح به منظور حل مسائل باقيمانده، از جمله کشمير موافقت کردند. آنها همچنين پيوند های ديپلماتيک، حمل و نقل و ورزشی را دوباره برقرار کردند و به مبادله هيات های فرهنگی، تجاری و سياسی پرداختند.

مقامات هند و پاکستان قرار است در ماه های مه و ژوئن دوباره ملاقات کنند و وزيران امور خارجه دو کشور در جلسه ای در ماه اوت مذاکرات و بحث های آنها را بررسی خواهند کرد.

R