پليس فرانسه می گويد سه مظنون، از جمله دو مرد و يک زن که در ارتباط با تهديد به بمبگذاری در سيستم راه آهن فرانسه در بازداشت به سر می برند احتمالاً آزاد خواهند شد.

مقامات فرانسه روز جمعه اعلام کردند هيچگونه مدارک و شواهدی دال بر ارتباط اين سه مظنون با توطئه اخاذی بوسيله گروهی مرموز که خود را ای-زی- اف می نامد بدست نيامده است.

اين گروه تهديد کرده است در صورت عدم دريافت 5 ميليون دلار ، اقدام به بمبگذاری در سيستم راه آهن فرانسه خواهد کرد. ماه پيش پليس فرانسه توانست دو بمب را درخطوط راه آهن سراسری کشورکشف و خنثی سازد. گروه ای- زی- اف- تهديد کرده است دست به اقدامی نظير بمبگذاری 11 مارس در قطار سراسری مادريد که در جريان آن دست کم 190 تن جان خود را از دست دادند خواهد زد.